I.B.H.M. b.v.

Industrieweg 7

5482 TD  Schijndel

Postbus 112

5480 AC  Schijndel

Telefoon: 073 - 5493471

Telefax: 073 - 5493205

Handelsregister: K.v.K. 16040565

B.T.W. nr.: NL006952999B01


Home
Folder
(Blitz)Dämmer
Foto's
Email


  Leveren en aanbrengen d.mv. (gestuurde) avegaarboringen, open en gesloten front boringen:

  - mantelbuizen, duikers, transportvoerende leidingen en tunnels
  - onder bebouwing, groenvoorzieningen, verkeers-/spoor- en waterwegen
  - in GVK, staal, beton en overige materialen
  - in diameters van Ø 100 mm tot 7400 mm
  - eventueel gestuurd uit te voeren

  Vullen van verlaten duikers/leidingen en overige loze ruimten:

  - vanaf 1 m³ tot maximaal ± 200 m³ per dag
  - ter voorkoming van verzakking onder bebouwing, verkeers- en spoorwegen
 

  Leverantie van:

  - gewapende betonbuizen en GVK buizen t.b.v. spoorwegkruisingen
  - vulmiddel (Blitz)Dämmer en variaties daarop

Foto pilot boring